Rafel Mas

anys, Mestre i tècnic en Administració i Finances.